labak

VÝROBNÝ PROGRAM SPOLOČNOSTI

Vedecko – výskumný ústav BOOS - Biologické substancie bol založený v roku 1991. Zaoberá sa výskumom bielkovín, saponínov, nukleotidov, molekulárnej genetiky, vývojom a výrobou očkovacích látok, vakcín, liečiv, enzýmov, prírodných farbív aróm a podobných substancií. Na svoj výskumný program firma získava potrebné financie predajom produktov vyrobených na základe výskumu a vývoja uskutočneného v ústave.

Výskum

imikroskop

Skúsenosti hromadíme od roku 1991

Vývoj

lab

Množstvo unikátnych patentovaných výrobkov

Výroba

manufacture

Naše produkty sú vďaka svojej kvalite a unikátnosti celosvetovo známe

BOOS BS - TO NAJLEPŠIE Z BIOLÓGIE

Vďaka podpore z fondov EÚ a štátneho rozpočtu realizujeme projekt

Priemyselný výskum a systémy manažérstva kvality BOOS – Biologické substancie

eu

Kontakt

Tel.: +421 55 698 61 25
Mobil: +421 905 608 455

boos@euroweb.sk

Adresa

trieda SNP č.5
040 11 Košice, Slovakia